Նյութական միջավայրի շահագործման ծառայություն

Թվային միջոցների շահագործման մասնագետ

Սեն Միքայելյան

Վարորդ

Վահրամ Մարտիրոսյան

Պահեստապետ, պահակ-բակապահ

Վլադիկ Աբրահամյան

Էլեկտրիկ

Մկրտիչ Ղազարյան

Հյուսն

Կարապետ Դանիելյան

Մետաղագործ

Յուրի Ագջոյան

Բավորներ

Կարեն Մինասյան 

Արման Մովսեսյան

Արտակ Հակոբյան

Փականագործ

Վարդան Հովհաննիսյան

Սանտեխնիկ

Էդուարդ Գավարյան


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s